ความเป็นมา

ถ้า​สามารถ​ที่​จะ​เปลี่ยนไป​ ​ทำ​ให้​กลับ​เป็น "​เศรษฐกิจแบบพอเพียง"
 ไม่​ต้อง​ทั้ง​หมด​ ​แม้​แค่ครึ่งก็​ไม่​ต้อง​ ​อาจ​จะ​สักเศษหนึ่ง​ส่วน​สี่ ก็​จะ​สามารถ​อยู่​ได้
​ ​การแก้​ไขอาจ​ต้อง​ใช้​เวลา​ ​ไม่​ใช่​ง่ายๆ โดย​มากคนก็​ใจร้อน​เพราะ​เดือดร้อน 
แต่ว่า​ถ้า​ทำ​ตั้งแต่​เดี๋ยวนี้​ ​ก็​สามารถ​ที่​จะ​แก้​ไข​ได้ 

พระราชดำ​รัช พระราชทาน​ ​เมื่อวันที่​ ๔ ​ธันวาคม​ ๒๕๔๐ 

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

หลังจากที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้ใช้โปรแกรมHOSxP จากโรงพยาบาลโพธาราม ซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะเหมาะกับช่วงที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย กำลังหาข้อมูลเพื่อที่จะเปลี่ยน Software อยู่พอดี โดยทฤษฎี..บนโลกกลมๆใบนี้คนส่วนใหญ่อาจจะเชื่อกันว่า "ของฟรี..ดีดีมีที่ไหน" แต่หลังจากที่ได้ศึกษาการใช้งานและได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ชัยพร สุรเตมีย์กุล  ได้รับรู้ถึงอุดมการณ์ความมุ่งมั่นของอาจารย์ที่เขียนไว้ในบทนำของการพัฒนา HOSxP ที่อยากให้โรงพยาบาลในประเทศไทยได้ใช้ software ที่ดีและราคาไม่แพงจนเกินไป ซึ่งผมได้แจ้งความประสงค์ที่ต้องการติดตั้งและใช้งานอาจารย์ชัยพรจึงให้อาจารย์สุชัย อุดมคำ ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุน ออกแบบ และพัฒนา HOSxPเวอร์ชั่น 2 มาช่วยฝึกอบรมและติดตั้งระบบให้ ในวันที่27-28 ตุลาคมพ.ศ.2548  ซึ่งปัญหาที่พบในช่วงแรกๆทำให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากเทพทั้งหลายในบอร์ดของ HOSxP เรื่อยมา แม้บางครั้งจะมีปัญหาที่แก้ไม่ตก แต่กลับได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆน้องๆ ที่ไม่เคยรูัจัก ไม่เคยเห็นหน้า บางคนมาแต่เสียง ช่วยแก้ไขปัญหามาตลอดจนระบบงานของโรงพยาบาลสามารถตั้งไข่และปััจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ ฝึกอบรมการใช้งาน HOSxP และมีการพัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับการทำงานของโรงพยาบาลในกลุ่ม Ds Tools

จากการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา ทำให้ผมได้เข้าใจเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่อง Software แต่เพียงอย่างเดียว ความสำเร็จของ HOSxP ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมฟรี แต่เกิดจากการมีส่วนร่วม ระดมพลังสมอง จินตนาการและความฝันของคนหลายๆคนช่วยกันคิด ออกแบบพัฒนา HOSxP และที่สำคัญคืออาจารย์ชัยพรที่สามารถสร้างสรรค์โปรแกรม HOSxP  ให้ใช้งานได้ในแบบที่พวกเราต้องการ  

แม้วันนี้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไป แต่บางอย่างก็ไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือ แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่อยากเห็นทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยมีระบบสารสนเทศที่ดี อาจเป็นความเชื่อของคนส่วนน้อยอย่างผมที่ยังคิดว่า " ของฟรี..ดีดีก็มีถมไป.."และต้องใช้อย่างรู้คุณค่า ผมจึงเริ่มต้นเตาะแตะใหม่อีกครั้งกับการทำ Blogs เพื่อเป็นแหล่งเก็บสะสมความรู้สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ภายใต้แนวคิดที่ว่า "ความรู้..เป็นสมบัติของคนทั้งโลก.."