วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 10
เพื่อนๆ สมาชิกกลุ่มพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศที่รักทุกท่านครับ


     ปี 2559 การประชุมวิชาการของเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 แล้วครับ และเป็นการกลับมาตั้งต้นที่จุดเริ่มต้นของการจัดประชุมเครือข่ายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลยกันอีกครั้ง  หลังจากที่การประชุมห่างหายกันไปนาน และยังไม่มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมา จะเป็นด้วยความบังเอิญทีลงตัวอย่างเหมาะเจาะ ที่จะมีกิจกรรมสำคัญๆหลายอย่างที่ตั้งใจจัดในช่วงเวลานี้

      ที่นี่..ด่านซ้าย 3 เป็นจุดเริ่มต้นของงานที่ทำให้เกิดการประชุมครั้งที่ 10 ปี จากแนวคิดที่อยากให้คนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ได้สัมผัส ดื่มด่ำและมีโอกาสได้เสพดนตรีที่กล่าวกันว่าเป็นดนตรีแห่งเสรีภาพของมนุษย์ชาติ ทำให้ผมตัดสินใจที่จะจัดประชุมต่อจากงานที่นี่..ด่านซ้าย โดยหวังจะให้พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ได้มีโอกาสมาเปลี่ยนบรรยากาศ และเพิ่มประสบการณ์ชีวิตทางดนตรีอีกด้านที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัส  
      หัวใจหลักของการจัดประชุม ยังคงเหมือนเดิม คือ เป็นอีกหนึ่งเวทีเล็กๆที่เปิดพื้นที่ให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะกัน และเป็นเวทีสำหรับการโชว์ศักยภาพของคนทำงาน ที่มีความรู้ความสามารถอย่างมากในด้านการพัฒนาระบบไอทีต่องานสาธารณสุข ที่ไม่มีการประกวด ไม่มีการแข่งขัน แต่เป็นเวทีแห่งการแบ่งปัน..

     การประชุมครั้งนี้ยังคงแนวทางการประชุมที่พอเพียงครับ และใช้ทรัพยาที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่า เช่น สถานที่ประชุม ใช้ของโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพ อาหารจานเดียว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สำหรับการเข้าร่วมประชุมมากเกินไป และด้วยข้อจำกัดที่เราไม่มีทีมงานประจำการจัดประชุมจึงไม่สามารถรับจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนมากๆ ได้ 

      สำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัทที่เป็นพันธมิตร สนับสนุนเกื้อกูลกันมานาน จากคุณรณชัย ภู่กำชัย บริษัท Lab plus และคุณประเสริฐ ยืนยง บริษัทโกทูวิน โซลูชั่น ที่ได้สนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเครือข่าย  ดังนั้นในส่วนที่ผู้เข้าอบรมจะต้องจ่าย จึงมีเพียงค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งสามารถเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ ถ้าเขาอนุญาตให้มาประชุมนะครับ(ฮา)
     สำหรับเอกสารการประชุมและโปรแกรมต่างๆ ที่มีการแจกให้ในที่ประชุมผมจะจัดทำลิงค์ให้ดาวโหลดนำไปใช้กันได้ฟรีๆ เช่นเคย แต่ต้องอดใจรอนิดนึงครับหลังจากประชุมนะครับ

     สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาพัฒนาโปรแกรมดีๆ และร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อวงการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก  และหวังว่าในโอกาสต่อๆไป คงได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกด้วยดีอย่างนี้เช่นเคยครับ

เดชา สายบุญตั้ง
ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  
      
:: กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ครั้งที่ 10 หมายเหตุขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมดังนี้ครับ - วันที่ 18 มี.ค.59 รร.อนุบาลด่านซ้าย - วันที่ 19 มี.ค.59 รพร.ด่านซ้าย


วันที่/เวลา
หัวข้อ
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 09-00 น.
กล่าวต้อนรับและการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
09:00 - 10:00 น.
HOSxP : “ประสบการณ์ การเตรียมความพร้อม HOSxP V.4”
วิทยากร : คุณนิวัฒน์ วงศ์ประทุม คณะ รพร.บ้านดุง
10.00 - 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10:15 - 11:15 น.
DS EMR โปรแกรมดูประวัติการรักษาพยาบาลในเครือข่าย CUP สำหรับ รพ. และ รพ.สต.ที่ใช้ HOSxP HOSxP PCU และ Tools สนับสนุน Paperless
วิทยากร : คุณภาณุ ภักดีสาร รพร.ด่านซ้าย
11.15 - 12.00 น.
ระบบสแกนที่รองรับระบบ eMA  
วิทยากร : คุณประเสริฐ ยืนยง บริษัท โกทูวินส์ โซลูชั่น
12:15 - 13:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:15 น.
DHDC ศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ qof dhdc รายงานตัวชี้วัดแต่ละกองทุนระดับอำเภอ
emr dhdc ดูประวัติการรักษาผู้มารับบริการของระดับอำเภอ
วิทยากร คุณภศล สุริยะ  รพ.ชาติตระการ
14.15-14.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-16.00 น.
ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม  การดำเนินงาน ระบบ Paperlessรพร.ด่านซ้าย
- แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 20 คน
16.00-16.30 น.
ซักถามปัญหา เสนอแนะ
16:30 - 18:30 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30 - 20.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่เลยพันไมล์ รีสอร์ท
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2559 ห้องประชุมผีตาโขน
09:00 - 10:00 น.
โปรแกรมบุคลากร โปรแกรมจองห้องประชุม โปรแกรมจองรถยนต์ (3 in 1)
ทีม รพ.จิตเวชเลยราชนครินท์
10:00 - 12:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

Work shop การ Map ฐานสิทธิรักษาพยาบาล รองรับรายงานการเงิน เพื่อเป็นข้อมุลสำหรับจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง :  วิทยากร - ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง รพร.ด่านซ้าย
ห้องย่อย ห้องข้าวกล้อง 1
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -15.00 น.
Work shop การ Map ฐานสิทธิรักษาพยาบาล รองรับรายงานการเงิน เพื่อเป็นข้อมุลสำหรับจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง :  วิทยากร - ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง รพร.ด่านซ้าย
ห้องย่อย ห้องข้าวกล้อง 1

เชิญชมบูทผลงานโปรแกรมต่างๆ Show-Share-Shop #2 (ห้องผีตาโขน)
1. DS ASSET โปรแกรมพัสดุ และซ่อมบำรุง
2. DS Nurse
3. DS Phar
4. DS EMR
5. ระบบ Scan ของบริษัท Go to win solution
5. โปรแกรมบุคลากร โปรแกรมจองห้องประชุม โปรแกรมจองรถยนต์ (3 in 1)
6. DHDC ศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ qof dhdc รายงานตัวชี้วัดแต่ละกองทุนระดับอำเภอ
   emr dhdc ดูประวัติการรักษาผู้มารับบริการของระดับอำเภอ
16.00 - 16.30  น.
ซักถามปัญหา ข้อเสนอแนะ

ปิดประชุม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 :: รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 10

ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่งรพ.ที่พัก18 มี.ค.5919 มี.ค.59
1ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้งนวก.สาธารณสุขรพร.ด่านซ้ายไป-กลับ//
2ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อเวชสถิติรพร.ด่านซ้ายไป-กลับ//
3นายภาณุ ภักดีสารนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพร.ด่านซ้ายไป-กลับ//
4นายสมคิด พรหมรักษานักวิชาการคอมพิวเตอร์รพร.ด่านซ้ายไป-กลับ//
5นายประเสริฐ ยืนยงผู้จัดการบริษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จำกัดเลยพันไมล์//
6นายจักรเพชร ดำแดงนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.กุมภวาปีไป-กลับ/
7นายกุมพล ตอพลจพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงานรพ.แก้งคร้อยังไม่ได้จอง//
8นายณัฏฐ์ ขันชัยภูมินวก.สาธารณสุขรพ.คอนสวรรค์ไม่ได้จอง//
9นายสังเวียน เชื้อสามารถผุ้ดูแลระบบรพ.คอนสารเลยพันไมล์//
10จารียา คชแจ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ค่ายสุริยพงษ์เลยพันไมล์//
11นายศราวุธ ชาตาดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.จังหารพักบ้านเพื่อน//
12นายณัฏฐดนัย ชมภูทีปนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.จัตุรัสไม่ได้จอง//
13สมิง ศรีบุตรตานักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ไป-กลับ//
14 นายอภิรักษ์ นนทสารจพ.คอมพิวเตอร์รพ.ชนบทเมาเทนกรีน//
15ลิขิต โสภาพิมลพักตร์จพ เครื่องคอมพิวเตอร์รพช ภักดีชุมพลเลยพันไมล์//
16นายภศล สุริยะนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ชาติตระการเลยพันไมล์//
17พลวัฒน์ บุตรแสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.เชียงยืนไม่ได้จอง//
18นายวรพงษ์ หลอดทองนวก.คอมพิวเตอร์รพท.เลยกิ่งบุญรีสอร์ท//
19นางนงนุช หลอดทองพยาบาลวิชาชีพรพท.เลยกิ่งบุญรีสอร์ท//
20ยุทธศักดิ์ ยืนสุขพนักงานธุรการคอมฯรพท.เลยกิ่งบุญรีสอร์ท//
21น.ส.สุพาณี ศรีมาจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รพท.เลยกิ่งบุญรีสอร์ท//
22นายกฤษดา โพธิญาณพาณิชย์กุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพท.เลยกิ่งบุญรีสอร์ท//
23นายธีรรัตม์ ทิมมณีสวัสดิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ท่าอุเทนเลยพันไมล์//
24นายศราวุธ ธงวาสนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ท่าอุเทนเลยพันไมล์//
25นายนเรศ เพชรคงนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ทุ่งเสลี่ยมด่านซ้ายรีสอร์ท//
26นายคณวัชร คำชัยนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.นาเชือกไม่ได้จอง/
27นายธนกฤต เอกวริษฐ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.บางระจันเลยพันไมล์//
28นายสถาพร อ่อนวันนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.บ้านด่านลานหอยด่านซ้ายรีสอร์ท//
29นายยุทธกร อิโนนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.พยัคฆภูมิพิสัยไม่ได้จอง//
30นายสันทัด มามากเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษารพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ไม่ได้จอง//
31นายวินิจ ประดานักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.พังโคนเลยพันไมล์//
32นายมังกร นครังสุนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.โพนสวรรค์SBรีสอร์ท//
33ศันสนีย์ พรมมานักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ไพศาลีเลยพันไมล์/
34นายปรเมษฐ แควภูเขียวนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการรพ.ภูเขียวไม่ได้จอง/
35นายวิโรจ ดวงไฟเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานรพ.แม่อายไม่ได้จอง//
36พนมกร ผิวแก้วช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิครพ.แม่อายไม่ได้จอง//
37นายสุชาติ กัสโกนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ยางสีสุราชไม่ได้จอง//
38นายเกรียงฤทธิ์ พักตร์จินดานักวิชาการคอมพิวเตอร์รพร.ท่าบ่อเลยพันไมล์//
39 นพ.เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์นายแพทย์รพร.ท่าบ่อเลยพันไมล์//
40นายนักสิทธิ สุทธิจนท.นักเทคโนโลยีสารสนเทศรพร.ท่าบ่อเลยพันไมล์//
41นายนิวัฒน์ วงศ์ประทุมจพ.เวชสถิติ ชำนาญงานรพร.บ้านดุงไป-กลับ/
42น.ส.ลาวัณย์ เพชรคำพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพร.สว่างแดนดินเลยพันไมล์//
43นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหลนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพร.สว่างแดนดินเลยพันไมล์//
44นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลานายช่างเทคนิครพร.สว่างแดนดินเลยพันไมล์//
45ธีรินทร์. เกตุวิชิตนักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ลำปางพักที่เมืองเลย/
46นายไพรรัตน์ สุขแจ่มเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานรพ.ศรีนครด่านซ้ายรีสอร์ท//
47นายชาติชาย กิจตะวงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.ศรีสัชนาลัยด่านซ้ายรีสอร์ท//
48มนูญ เบญจพรหมนักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.ทุ่งนาเลาไม่ได้จอง//
49นาย ประเทือง สุภายูรณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.สบเมยไม่ได้จอง//
50นาย กำพล พงศ์ทวีบุญนักจัดการงานทั่วไปรพ.หนองบัวเลยพันไมล์/
51น.ส.สุรีรัตน์ อินทะวันเจ้าพนักงานธุรการรพ.ห้วยเกิ้งเลยพันไมล์//
52นางมยุรี หาญชัยเจ้าพนักงานเวชสถิติรพ.ห้วยเกิ้งเลยพันไมล์//
53นายสายัญ ธุนันทาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานรพ.ห้วยเกิ้งเลยพันไมล์//
54นายธนวัฏ แสงแก้วเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์รพ.ห้วยเกิ้งเลยพันไมล์//
55นายฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์จิตเวชเลยราชนครินทร์ไป-กลับ//
56นายวีระวัฒน์ ใจอินผลพยาบาลวิชาชีพรพ.จอมทองไม่ได้จอง//
57น.ส.พลับพลึง เมืองอินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์รพ.บ้านธิไม่ได้จอง//
58น.ส.นงลักษณ์ คชพรหมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.หัวตะพานSBรีสอร์ท//
59นายกิติศักดิ์ ภิงคะสารจพ.คอมพิวเตอร์รพ.เอราวัณพักบ้านเพื่อน//
60นายวัฒนา เกิดวิริยสกุลรพ.แหลมฉบังเลยพันไมล์//
61ICT สสจ.เลยสสจ.เลยไป-กลับ/
62ICT สสจ.เลยสสจ.เลยไป-กลับ/
63ICT สสจ.เลยสสจ.เลยไป-กลับ/
64ICT สสจ.เลยสสจ.เลยไป-กลับ/
65ICT สสจ.เลยสสจ.เลยไป-กลับ/
รวมทั้งสิ้น 65 คน63 คน55 คน
 :: สถานที่พัก ::

  สำหรับที่พักเนื่องจากสมาชิกแต่ละท่านอาจจะมีความต้องการในการเข้าพักแตกต่างกัน  ผมจึงขอแนะนำสถานที่พักสำหรับสมาชิกที่ต้องการที่พักที่อยู่ในตัวเมือง สถานที่จอดรถสะดวกสบาย และรับจำนวนผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 50 คน  โดยผมได้ประสานเพื่อจองห้องในช่วงระหว่างวันที่ 17-18 ไว้ให้แล้ว แต่
มีเงื่อนไขว่าท่านที่จะเข้าประชุมต้องติดต่อจองเองภายในวันที่ 23 ก.พ.59 นี้นะครับ 
โดยแจ้งบอกว่าจองเข้าร่วมประชุมของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย วันที่ 18-19 มี.ค.59
  โรงแรมเลยพันไมล์รีสอร์ท มีห้องพักช่วงปกติราคาเริ่มต้นที่400 บาท ขึ้นไป ราคาสูงที่สุดคือ1500บาทสามารถรองรับลูกค้าได้45คนโดยไม่ต้องเสริมที่นอน สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ 0914179932


ที่พักอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆ เลยพันไมล์  ซึ่งผมไม่ได้ติดต่อไว้ให้นะครับ แต่หาข้อมูลไว้ให้เพื่อท่านใดต้องการพักที่อื่นๆ ดังนั้นท่านสามารถติดต่อกับทางรีสอร์ทได้โดยตรงตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับ

การเดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทาง VIPปรับอากาศชั้น 1 ของบริษัทเพชรทัวร์ สายกรุงเทพฯ-ภูเรือ วันละ4 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง เมื่อถึงอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยแล้ว ท่านสามารถลงรถได้ที่ บริษัทขนส่งเพชรทัวร์ซึ่งอยู่ห่างจาก S.B รีสอร์ท เพียง 300 เมตร  ที่พักในอำเภอด่านซ้าย สนใจติดต่อ 086-77560893.บ้านชานภู 
ที่พักบ้านชานภู จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเลยพันไมล์รีสอร์ทนะครับ  ที่นี่ผมไม่ได้ติดต่อไว้ให้นะครับ
จำนวนห้องพัก 6 ห้อง คืนละ 600 บาท (ถ้ามาเยอะสามารถต่อรองราคาได้)

สิ่งอำนวยความสะดวก : ที่จอดรถ เครื่องปรับอากาศ เคเบิลทีวี wifi เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมด้วยผ้าห่มนวมสไตล์ไทเลย  Tel : 042-891072 /081-5617530เนื่องจากในช่วงก่อนการประชุมจะมีงานที่นี่ด่านซ้าย ครั้งที่ 3 เป็นการจัดการแสดงดนตรีเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม โดยจำหน่ายบัตรในราคา 500 และ 100 บาท ท่านใดสนใจต้องการซื้อบัตรสามารถติดต่อ Inbox จองบัตรกับทางผมได้โดยตรงนะครับ
2 ความคิดเห็น:

  1. อยากมามาก (ไม่สันทัด) เลยครับ

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ