วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

วิธีส่งข้อมูล Pap smear จาก HOSxP เข้า Cxs_2010

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ผมได้นำเสนอวิธีการบันทึกข้อมูลการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยใช้โปรแกรม HOSxP_PCUบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการรับบริการ และการสั่ง Labในตอนที่ 1-2 ไปแล้ว วันนี้ผมมาเขียนต่อ สาเหตุที่ทิ้งระยะห่างไว้นาน เนื่องจากโปรแกรม DSHOS_Service เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ ยังไม่สามารถพิมพ์ใบนำส่งไสด์ตรวจ Pap Smear และส่งออกไฟล์ข้อมูลไม่ได้

ต้องขอขอบคุณ อ.อาร์ม คนเก่งของเรา ที่กรุณาแก้ errorจนโปรแกรม DSHOS_ServiceVersion: 1.55.3.29 สามารถพิมพ์ใบนำส่งไสด์ตรวจ Pap Smear และส่งออกไฟล์ข้อมูลได้สมบูรณ์แล้ว เริ่มกันเลย นะครับ

การใช้โปรแกรม DSHOS_Service Version: 1.55.3.29 บันทึกรายละเอียด การทำ Pap smear และส่งออกข้อมูล Pap smear ให้โปรแกรม CxS_2010 Build 2.0 มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดเมนูผู้ป่วยนอก ---> งานส่งข้อมูล Papsmear ---> ทะเบียนผู้ป่วย PAP Smear


2. จะแจ้งเตือน ต้องการเชื่อมต่อ Pap(CxS2010) !! ---> คลิกปุ่ม OK
3. จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลผู้ป่วยที่ pap smear
 • ให้คลิกที่แทบ ข้อมูลพื้นฐานผู้ตรวจ Pap smear
 • ให้ Drop Down เลือก วันที่ ถึง วันที่ ที่ต้องการ (บันทึกข้อมูลใน HOSxP_PCU ไว้แล้ว)
 • คลิกปุ่ม ค้นหา ---> จะปรากฏรายชื่อผู้รับบริการ
 • คลิกเลือกรายชื่อผู้รับบริการ ที่ต้องการ
 • คลิกปุ่ม บันทึกรายละเอียด

4. จะปรากฏหน้าจอ ข้อมูลผู้ป่วยที่ pap smear
 • สิทธิการรักษา ท่านต้องระบุสิทธิที่ผู้รับบริการมี (ข้อนี้บังคับให้บันทึก)
 • เหตุผลที่มารับบริการ ให้ Drop Down เลือกเหตุผลที่มารับบริการ ครั้งแรกโปรแกรมจะกําหนดให้เป็น Check up screening แต่ถ้าผู้รับบริการมีอาการมาตรวจ ให้ Drop Down เลือก “เหตุผลอื่น ระบุ ”แล้วเลือกรายการผิดปกติ หากอาการที่ต้องการบันทึกไม่มีให้เลือก ท่านสามารถ กําหนดเพิ่มได้ โดยการกดปุ่ม “กําหนดเหตุผลเพิ่ม"
 • Method of Pap Smear โปรแกรมจะแสดงเป็น Conventional Pap smear (ป้ายเซลล์บนแผ่นสไลด์) เลือกบันทึกชนิดตัวอย่างที่ป้าย โดยใช้ mouse คลิ๊กในช่องกรอบสี่เหลี่ยม หน้าชนิดตัวอย่างป้ายที่ต้องการ
 • F6 การวินิจฉัยจากสิ่งที่ตรวจพบ
  • บันทึกการวินิจฉัยโรคจากสิ่งที่ตรวจพบ ... ประวัติด้านนารีเวช...
  • บันทึก PARA ตั้งครรภ์กี่ครั้ง, คลอดก่อนกำหนดกี่ครั้ง, แท้งกี่ครั้ง และบุตรมีชีวิตกี่คน
  • บันทึกข้อมูล LMP (บังคับการบันทึก) ท่านสามารถเลือกได้ 3 กรณี โดย drop down (ลูกศรชี้) จะมี 3 ตัวเลือก คือ ระบุวันที่ได้ (ถ้าเลือกข้อนี้ ท่านต้องระบุวันที่มีประจําเดือนครั้งสุดท้ายก่อนการป้ายเซลล์), จําไม่ได้ (ถ้าเลือกข้อนี้ไม่ต้องระบุเพิ่มเติม), หมดประจําเดือนแล้ว (ถ้าเลือกข้อนี้ ท่านต้องระบุว่าหมดประจําเดือนมาแล้วกี่ปี)
 • F7 การคุมกําเนิด ให้ติ๊กในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ วิธีการคุมกำเนิด
 • F8 ประวัติการรักษา ให้ติ๊กในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ Treatment
 • F9 การป้ายเสมียร์ครั้งก่อน เพื่อบันทึกผลตรวจ Pap Smear ครั้งก่อนใน 5 xu
 • ชื่อผู้ทำเสมียร์ ให้ Drop Down เลือกผู้ทำเสมียร์
 • หน่วยเซลล์ฯที่ต้องการส่ง ให้ Drop Down เลือกหน่วยเซลล์ฯที่ต้องการส่ง
 • ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ให้ Drop Down เลือก
 • กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

5. จะกลับมาที่หน้าจอ ข้อมูลผู้ป่วยที่ pap smear ---> ให้คลิกที่แทบ ส่งออกข้อมูล Pap smear
 • คลิกที่ปุ่ม เชื่อมต่อ
 • ให้ Drop Down เลือก วันที่ ถึง วันที่ ที่ต้องการจะส่งออกข้อมูล
 • คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบ
 • คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบตาราง PAP_TR
 • คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบตาราง PAP_TRAN
 • คลิกที่ปุ่ม นำเข้า PAP_TRAN และ PAP_TR
 • คลิกที่ปุ่ม OK
 • คลิกที่ปุ่ม ปิดหน้าจอ

ในตอนต่อไป... ผมจะนำเสนอวิธีการใช้โปรแกรม CxS_2010 Build 2.0 Export ข้อมูล...ชุดข้อมูลที่ 1 (P) ข้อมูลพื้นฐานการตรวจ Pap smear เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยอ่านเซลล์ (รพ.เลย) และส่งให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (www.cxscreening.net) ครับ

เครดิต : http://loeihosxp.blogspot.com/2012/04/3.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น