วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ยาที่มากับผู้ป่วย

ห่างหายกับการอัตเดตข้อมูลใน Blog เครือข่ายกันไปนานนะครับ
ส่วนหนึ่งเพราะวุ่นๆ วิ๊งๆ ฟรุ๊งฟริ๊งอยู่กับงานฝ่ายบริหารจนเพลิน..
แม้จะเริ่มปล่อยงานสารสนเทศมาได้สักระยะแล้ว
แต่ยังมีปัญหาให้มาช่วยคิดช่วยแก้ไขกันอยู่เรื่อยๆ
เพราะบ่อยครั้งที่ฐานข้อมูล..ใน HIS ของโรงพยาบาล
กับการปฏิบัติงานของวิชาชีพต่างๆมันยังไม่ค่อยลงตัว
..
เคยเจอปัญหายาที่มากับผู้ป่วยไหม๊ครับ
มีผู้ป่วยหลายรายแพทย์สั่งให้นอนพักรักษาที่โรงพยาบาล
และมียาที่มากับผู้ป่วยซึ่งต้องกินเพื่อรักษาต่อเนื่อง
ปัญหา คือ ยาที่มากับผู้ป่วยไม่มีในฐานยาของ HIS ในโรงพยาบาล
แต่ในการรักษา แพทย์จะสั่งให้มีการกินยาเดิมด้วย
วิธีการแก้ไขแบบดั้งเดิมที่ผ่านมา
เภสัชจึงได้ทำการเพิ่มในฐานยาของ HOSxP เพื่อให้มีรายการสั่งยาได้
มันก็ได้ผลดีนะครับทำกันแบบนี้กันมานาน
จนกระทั่งมีเรื่องการจัดทำบัญชีข้อมูลยา (Drug catalog) เข้ามาเอี่ยวด้วยนี่แหละ
เพราะยาที่ผู้ป่วยที่เอามาลงและจ่ายในฐานข้อมูล HOSxP มีข้อมูลไม่ครบ

ก็แหงละครับยาพวกกลุ่มนี้โรงพยาบาลไม่ได้ซื้อเองนี่นา
.
แต่ปัญหามา ปัญญาก็เกิด..
การหาวิธีการแก้ไขจึงบังเกิด ณ บัดนาว
มีการระดมสมองระหว่างศูนย์คอม เภสัช การเงิน และคนทำเรื่องเบิก E claim
สุมหัวกันได้พักใหญ่ๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่พอใจสำหรับทุกฝ่าย
เน้น..นะครับว่าต้องเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
.
ในเมนูของ Drug Proflies สำหรับจ่ายยาผู้ป่วยใน ของ HOSxP 
มี Tab รายการยาอื่น มานานนมแล้ว แต่ไม่เคยใช้
ผมเคยเสนอ แต่เภสัชไม่สนองเพราะหลายอย่างตอนนั้นยังไม่ล่ายลั่งใจ
และยังไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย
แต่วันนี้สถานการณ์บีบบังคับ จึงต้องปัดฝุ่นเรื่องนี้มาดูกันอีกรอบ


และได้ข้อตกลงร่วมกัน มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
นิยาม
ยาที่ผู้ป่วยนำมาเอง หมายถึง ยาที่ผู้ป่วยนำมาเอง ไม่อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล และไม่ใช่ยาเฉพาะราย (ยาที่แพทย์สั่งใช้ในผู้ป่วยเฉพาะราย) 

แนวทางปฏิบัติ 
  1. ไม่เพิ่มรายการยาในฐานข้อมูลยา HOSxP 
  2. ให้บันทึกรายการยาที่ผู้ป่วยนำมาเอง ดังนี้
    ช่องชื่อยา พิมพ์ ชื่อยา ความแรง เช่น Amlodipine 10 mg
    ช่องได้รับจาก พิมพ์วิธีใช้ เช่น 1x1 pc ช่องวันที่ได้รับ พิมพ์วันที่เริ่มได้รับยา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการแก้ไขฟอร์ม IPD Profile Summary 1 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เมื่อแพทย์สั่งหยุดยาให้ลบวันที่ในช่องวันที่ได้รับออก และพิมพ์วันที่หยุดยา หลังรายการยาในช่องชื่อยา เช่น Amlodipine 10 mg off 03/11/2558 
  2. รายการยาทั้งหมดจะถูกพิมพ์ใน Drug Profile หมวด ยาที่ผู้ป่วยนำมาเอง โดยมีเงื่อนไขพิมพ์เฉพาะรายการยาที่มีวันที่เท่านั้น (ถ้าไม่มีวันที่ได้รับ จะไม่พิมพ์รายการในใบสั่งยาผู้ป่วยใน)
เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆ ที่อาศัยการพูดคุยและประยุกต์ใช้ในสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
ร่วมกับทำข้อตกลงกันอีกนิดหน่อยเพื่อให้เข้าใจตรงกัน..
..
มิน่า เขาถึงว่า
คุยกันมากขึ้น.. เข้าใจกันมากขึ้น 

แม่นแท้..

ขอขอบคุณ
- คุณภาณุ ภักดีสาร ผู้ปรับปรุงรายงาน IPD Profile Summary 1


1 ความคิดเห็น: