วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา รพร.ด่านซ้ายมีโครงการถอดบทเรียนทีมนำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งไม้ให้กับทีมนำรุ่น 2 และ 3 ซึ่งจัดที่ภูแก้ว อิมพีเรียล เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งในส่วนรายละเอียดเนื้อหาการอบรม ถ้าสนใจหาอ่านได้จากบล๊อคของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายนะครับ  ซึ่งในการอบรมมีเนื่อหาบางส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจและคงเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกเครือข่าย โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างวิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยมีทั้งคลิปและเอกสาร PDF ที่ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและได้อ่าน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของคนในองค์กรสู่ศตวรรษที่ 21 ..มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น