วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

30 บาทรักษา(ไม่หาย)ทุกโรค ตอน 2

สื่อประชาสัมพันธ์
นโยบายร่วมจ่าย 30 บาทต่อครั้งบริการ เพิ่มคุณภาพ เพื่อสุขภาพของคนไทยที่ดีขึ้น 
ขอเชิญหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข Download "สื่อประชาสัมพันธ์  นโยบายร่วมจ่าย 30 บาทต่อครั้งบริการ" ได้แล้ววันนี้
==> เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพ เพิ่มความสะดวก เพื่อสุขภาพของคนไทยที่ดีขึ้น <==
>> โปสเตอร์ขนาดเล็ก  Download                                            >> โปสเตอร์ขนาดใหญ่  Download


หลังจากที่ผมไปเข้าร่วมประชุมและรับนโยบายจากทางจังหวัดถึงเรื่องการดำเนินงาน 30 บาทยุคใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ตอนนั้นทางโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้เตรียมการอะไรเป็นพิเศษเพราะผมคิดว่าน่าจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่กว่าจะประชุม กกบ.ก็ต้องรอวันอังคาร ช้าไปก็อาจจะไม่เสียการ ผมจึงเรียนปรึกษากับ ผอ.หลังจากที่ได้รับไฟเขียวอนุมัติในหลักการเรียบร้อย ผมรีบประสานงานกับทางหัวหน้างานการเงินเป็นหลัก และให้เจ้าหน้าที่งานศูนย์ประกันดาวโหลดเอกสาร เพื่อนำไปแจกและอธิบายให้กับหน่วยงานต่างๆ ถึงสิทธิประโยชน์ แนวทางปฏิบัติของโครงการ 30 บาทยุคใหม่ เพื่อจะเริ่มบังคับใช้กันจริงๆ ในวันที่ 4 กันยายน

การประสานงานในหน่วยงานเป็นเรื่องสำคัญมากกกก..นะครับ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ โดยตรง แต่ต้องการความร่วมมือในการปฏิบัติและการสื่อสารให้ไปในทางเดียวกัน ดังนั้นจงใช้ทุกช่องทางครับ ทั้งติดประกาศ Facebook เดินเวียนหนังสือ ประชุมชี้แจง อธิบายในวงกินข้าว ฯลฯ เพื่อให้ทั่วถึงกันทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะคีย์แมนระดับหัวหน้างานที่จะอ้าง ไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่ได้ ดังนั้นไอ้ประเภทถือเอกสารทิ้งให้คนในหน่วยงานอื่นอ่าน แถมยังไปสั่งลูกทีมในหน่วยงานเขาโดยที่ไม่บอกเล่าหัวหน้างานก่อน โดนย้อนกลับกันมาหลายรายแล้ว..

ในระหว่างที่ให้ทางศูนย์ประกัน นำเอกสารไปชี้แจงกับหัวหน้างานฝ่ายอื่นๆ ผมนัดทางหัวหน้างานการเงินพร้อมลูกทีมที่จะต้องทำหน้าที่เก็บเงินมาติวเข้ม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ หลังจากตกลงโอเคกันเรียบร้อย ผมจึงเริ่มปฏิบัติการเซตฐานข้อมูลใน HOSxP เพื่อให้ค่าธรรมเนียมร่วมจ่าย 30 บาท แสดงอัตโนมัติ เวลาที่ห้องบัตรส่งตรวจด้วยสิทธิ 89 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12-59 ปี

หลังจากที่เริ่มใช้งานก็เริ่มมีคำถามและปัญหาเข้ามาให้แก้กันบ่อยขึ้น เช่น ลืมบอกให้คนไข้มาจ่ายตังค์ หรือกิจกรรมนี้จะเก็บ หรือไม่เก็บเงิน มันก็เป็นอะไรที่สับสนเหมือนกันนะครับ โดยสรุปสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นสำหรับ การดำเนินงาน 30 บาทยุคใหม่
 1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
 2. แจกเอกสาร ชี้แจงหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติตามหน่วยงานต่างๆ
 3. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุชุมชน Facebook หนังสือเวียน เอกสาร ฯลฯ
 4. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ห้องบัตร  และเจ้าหน้าที่การเงิน 
 5. จัดทำตรายาง ป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ด้านหน้าห้องเก็บเงิน
 6. ตั้งค่าฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลใน HOSxP โดยเพิ่มค่าธรรมเนียนร่วมจ่าย 30 บาทอัตโนมัติ เมื่อส่งสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็น 89 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12-59 ปี
 7. แนวทางการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ร่วมจ่าย 30 บาท
  • สิทธิที่ต้องจ่าย คือ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12-59 ปี 
  • กรณีที่ต้องจ่าย 30 บาท
   • กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ยกเว้น
  • กรณีที่ไม่ต้องจ่าย 30 บาท
   • กรณีเข้ารับบริการงานส่งเสริมสุขภาพ
   • กรณีทำแผล/ฉีดยาต่อเนื่อง
   • กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
   • กรณีมาตามแพทย์นัดตรวจติดตาม แต่ไม่มีการสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์
   • กรณีที่ผู้รับบริการไม่ประสงค์จะร่วมจ่าย ซึ่งต้องมีการจัดให้ผู้ป่วยหรือญาติลงลายมือชื่อรับรอง ไม่ประสงค์จะร่วมจ่าย 30 บาท
ในส่วนของข้อมูล ค่าธรรมเนียมร่วมจ่าย 30 บาท ที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ มีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันเหมือนคำถามที่ผมตั้งไว้ในตอนแรก 2 ประเด็น คือ
 • ถ้าคนไข้ไม่ประสงค์จะร่วมจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท แล้วจะจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นอัตโนมัติในโปรแกรม HOSxP อย่างไรดี?
  1. กรณีคนไข้มาที่จุดชำระเงิน แต่ยืนยันว่าไม่ประสงค์จะร่วมจ่าย  ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรายางด้านหลัง OPDCard โดยมีข้อความว่า "ไม่ประสงค์จะร่วมจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท " และให้ผู้ป่วยหรือญาติลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
  2. กรณีคนไข้ไม่ได้ถูกส่งมาที่จุดชำระเงิน ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารให้ เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพทำหน้าที่ลงบันทึกข้อมูลในระบบงานสังคมสงเคราะห์ ส่วนเจ้าหน้าที่การเงินปรับยอดเงินในรายการที่ต้องชำระเงินไปอยู่ในช่องส่วนลด
 • ส่วนคำถามที่สองคือ หากคนไข้มารับบริการ และอยู่ในกลุ่มการรับบริการที่ไม่ต้องจ่่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท จะทำอย่างไรกับรายการอัตโนมัติในโปรแกรม HOSxP ที่เกิดขึ้น
  • โจทย์นี้ต้องมาตีความครับว่า กิจกรรมดังกล่าว เช่น การมาทำแผล งานส่งเสริมสุขภาพ งานทำงาน งานอุบัติเหตุ มาตามนัด ฯลฯ ซึ่งไม่ต้องเก็บเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท ซึ่งมันตีความได้ว่า
   1. เป็นการเข้ารับบริการที่ไม่ควรต้องมีรายการค่าธรรมเนียม 30 บาทเกิดขึ้น (ตั้งแต่แรก) 
   2. เป็นการเข้ารับบริการที่มีค่าธรรมเนียม 30บาท เหมือนเดิมนั่นแหละ เพียงแต่ไม่ต้องเก็บเงินคนไข้
  • ดังนั้นถ้าเป็นไปตามข้อ 1 แบบนี้ก็อาจจะต้องลบรายการค่าธรรมเนียม ร่วมจ่าย 30 บาท ที่เกิดขึ้นทิ้งไป หรือบางที่จะใช้วิธิตั้งฐานสิทธิใหม่เพื่อให้แตกต่างกัน  
  • แต่ถ้าเป็นไปตามข้อ 2 อาจจะต้องใช้วิธ๊ปรับยอดเงินค่าธรรมเนียมร่วมจ่าย 30 บาท เป็น 0 บาท หรือจะโยกไปอยู่ในในส่วนของลูกหนี้ หรือลดราคาดี อืม..ม 
 • ถ้าตีความกันตามความเข้าใจ ผมคิด่วามันน่าจะเป็นการเข้ารับบริการที่ไม่ควรต้องมีรายการ 30 บาท เกิดขึ้น แต่เนื่องจากมันไม่สามารถกำหนดให้ HOSxP ตัดสินใจได้อัตโนมัติได้ จึงจะต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินช่วยลบค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกไป 
 • หรือจะใช้อีกวิธีนึงหากไม่กำหนดให้รายการเกิดขึ้นอัตโนมัติ คือ ให้ทางการเจ้าหน้าที่การเงินเพิ่มรายการค่าธรรมเนียม ร่วมจ่าย 30 บาท ในรายที่ต้องเก็บเงิน
ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่า 30บาท รักษา(ไม่หาย)ทุกโรค โดยเฉพาะตอนนี้ก็ทำเอาทั้งคนเขียน และคนอ่านปวดกบาลไปตามๆกัน ว่าจะจัดการระบบการเก็บเงินยังไงดี สุดท้ายก็จบลงที่ว่าตั้งเป็นค่าบริการอัตโนมัติ แล้วค่อยปรับ/หรือลบรายการที่ห้องชำระเงินกันทีหลังตามเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายตามนั้นแล...

"คุณป้า..คนหนึ่ง บ่นงุบงิบ ว่าทำไมต้องให้จ่าย 30บาท ด้วย เจ้าหน้าที่เก็บเงินจึงบอกไปว่าทำตามนโยบายของพรรคที่ป้าเลือกนั่นแหละจ้า.. เพียงเท่านั้น เสียงบ่นก็ดังขึ้นมากว่าเก่า @%^Q_(*=# สรุปใจความประมาณว่า  ถ้ารู้งี้..ไม่เลือกมันซะก็ดี..(ฮา) อะ อันนี้ ป้าแกพูดเองนะครับ ผมไม่ได้พูด

3 ความคิดเห็น:

 1. ชอบตรงท้ายบทความนี่แหละพี่ 555

  ตอบลบ
 2. ที่หัวตะพานไม่เห็นยุ่งยากเลยคร้าบ เพียงแค่แต่ละคนอ่านนโยบายกระทรวงฯก็ทำไปเล๊ย....

  ตอบลบ
 3. ชอบตอนท้ายเหมือนกันครับ

  ตอบลบ